Mr. Ankush Sharma (Manager)

Hotel Shagun Palace Solan
Near Jatoli Temple, Rajgarh Road Solan- Himachal Pradesh
Phone:

9218000701, 9218000704, 8679070000
Email: hsp9711@gmail.com  
Website : hotelshagunsolan.com